Pokládka kamenného koberce

svépomocí

1. Příprava podkladu

 • podklad musí být suchý, soudržný, zbaven nečistot a prachu
 • kamenný koberec není samonosný, podklad ponese celý kamenný koberec
 • připravte případné šalování, posekejte trávu, shrabte listí

2. Příprava k aplikaci

k aplikaci si připravte
 • dvě nádoby pro odměřování složek (alespoň 1litr pro složku A a 0,5 litru pro složku B)
 • nádobu na mísení složek (alespoň 1,5 litru)
 • vědro (40 litrů)
 • vhodné míchadlo
 • zednickou lžíci
 • hladké hladítko
 • toluen nebo ředidlo S6000 či S6006
 • hadr na otírání nářadí
 • dobrou náladu a dobré počasí

3. Mísení složek (A+B) + kamínky

 • odměřte každou složku zvlášť
 • na 1m2: 800g složky A ; 350g složky B
 • obě složky důkladně promíchejte v další nádobě, aby vznikla homogenní hmota
 • směs přidejte do vědra s kamínky a opět důkladně promíchejte, aby byl každý kamínek pokryt vrstvičkou směsi

4. Aplikace kamenného koberce

 • stanovte si výšku pokládky
 • kamenný koberec naneste zednickou lžící na plochu, hladítkem roztáhněte a mírným tlakem utáhněte

5. Tipy k pokládce

 • při mísení složek míchejte směs na nízké otáčky, aby nebyl do směsi vháněn vzduch
 • aplikujte při teplotách mezi +15°C - +25°C
 • nářadí pravidelně otírejte hadříkem napuštěným toluenem
 • doba zavadání směsi je cca 30 minut v závislosti na okolní teplotě a počasí
 • během 24 hodin se nesmí do kamenného koberce dostat voda
 • lehce pochozí je po 6 hodinách (opět v závislosti na okolním počasí)
 • plně zatížit lze již po 24 hodinách
 • kontrolujte, nejlépe proti světlu, rovinu pokládané vrstvy
 • nesnažte se opravovat místa po zavadnutí směsi
 • zamezte přístup zvířatům a sousedům do čerstvě položeného kamenného koberce
 • vyhněte se prašným pracem
 • po úspěšném dokončení pokládky umyjte a ukliďte použité nářadí
 • druhý den se radujte z dobře odvedené práce